Untitled Document

Обществени поръчки

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Обществени поръчки

Адвокатска кантора Стефан Любчев предоставя правни консултации на участниците и възложители на обществени поръчки в областта на енергетиката, строителството, телекомуникациите, водоснабдяването, разработването на софтуер и др. в процеса на:

• Подготовка на тръжна документация или участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки;
• Обжалване на решенията, свързани с обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.