Untitled Document

Наказателно право

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Наказателно право

Адвокатска кантора Стефан Любчев оказва квалифицирана правна помощ във всички фази и стадии на наказателното производство - досъдебно и съдебно производство. Наказателни дела от частен характер. Адвокатска кантора Стефан Любчев  оказва съдействие и защита при:

• Промяна на мерките за неотклонение;
• Съдействие при всякакъв вид задържане от органите на реда и съдебната власт – от първоначалния момент на задържане, до освобождаване;
• Съдействие на пострадали от престъпления лица;
• Предявяване на граждански искове за парични обезщетения на пострадали от престъпления лица в наказателния процес;
• Защита на обвиняеми и подсъдими.
• Защита при прекратяване на наказателното производство при споразумение.