Untitled Document

За кантората

 

 

 
Адвокатска кантора Стефан Любчев е създадена през 2002г. с водещ адвокат СТЕФАН ЛЮБЧЕВ, член на Великотърновска адвокатска колегия.
 
 

Екипът на кантората предоставя качествено нов подход и ниво на работа, Водещ принцип на кантората е да изгради с клиентите си дългосрочно партньорство основано на пълна конфиденциалност, висок професионализъм и намиране на най – доброто решение за клиента, на базата на индивидуално отношение към неговите интереси и инвестиции.

Адвокатска кантора Стефан Любчев е не само правна кантора. Специалистите в нея се стремят да разберат бизнеса на Вас - клиентите, да бъдат наясно с икономическите, политическите, финансовите и технологичните реалности и това как те влияят на бизнеса. В търсене и формулиране на максимално ефективно и балансирано решение на всеки поставен въпрос специалистите в кантората се стремят да бъдат информирани, за да предлагат на клиентите си по-ефикасни и резултатни услуги. Решенията на кантората са комбинация от юридическа прецизност и бизнес нагласа, те помагат на кантората да разрешава казусите на своите клиенти, преди да са се превърнали в сложни правни проблеми.